Ik leer anders

De - ik leer anders - methode is een leermethode voor kinderen die beelddenkers zijn. Deze kinderen ondervinden moeilijkheden met het leren op school omdat ze voornamelijk in beelden denken.

Tijdens een - ik leer anders - training leert je kind de informatie van woorden te vertalen naar de manier zoals hij/zij denkt, namelijk in beelden. Fiene van Dam is kindercoach, logopediste en gecertificeerd ' ik leer anders - coach' uit Utrecht. Kijk voor meer informatie over de - ik leer anders - methode op haar website: kindercoachutrecht.nl/ik-leer-anders-training